fuji

Pur

电视柜

B08835 Z

W2068・D440・H395

橡木

本款电视柜的设计巧妙地展现了一块实木板的整体性。实木的美妙纹理让人尽收眼底。电视柜配有抽屉,具备优秀的收纳能力。本款是本公司最受欢迎的电视柜产品。

Price/Variations(只有日语),以了解可用的软垫材料和种类的清单。

fuji
fuji
fuji
fuji
fuji
fuji
fuji
fuji
fuji
fuji
fuji
fuji
fuji