fuji

Novo

可伸缩式餐桌

R04080 M

W1200/1600/2000・D850・H720

橡木

本款为可伸缩式餐桌,桌长可在1200mm/1600mm/2000mm的三种长度之间自由切换。用于补充桌长的备用桌板被巧妙收纳在桌体内部,可使用1桌3模式的尺寸切换。本款餐桌适合大小家庭或亲友聚会使用。

Price/Variations(只有日语),以了解可用的软垫材料和种类的清单。

fuji
fuji
fuji
fuji
fuji
fuji
fuji
fuji
fuji
fuji
fuji