fuji

Aura

餐具柜

B08810 Z

W1775(1650)・D450・H680

胡桃木

餐具柜抽屉拉手的有机线条设计尤为引人注目。“Aura”系列的独特设计给人一种自然的感觉。

Price/Variations(只有日语),以了解可用的软垫材料和种类的清单。

fuji
fuji
fuji
fuji
fuji
fuji
fuji
fuji
fuji